Project Description

Jeg var interessert i skandinavisk design. Funksjonalismen i mellomkrigstiden, og modernismen i perioden 1950-1970 tallet hadde klare fellestrekk. Jeg interesserte meg for møbler med enkle linjer, og fravær av ytre dekor. Organiske former med buer og glidende overganger, forseggjort handverk med bruk av dominerende treslag som Palisander og Teak interesserte. Etter hvert fikk jeg forkjærlighet også for Eik.

Etter utdanning arbeidet jeg kun noen måneder. Interessen for Japan hadde vokst i flere år. Gjennom brev og telefoner fra Norge fikk jeg organisert en 3 måneders rundreise med læretid på flere mindre snekkerverksteder i Japan. Kraftig opplest på Japansk historie, kultur og handverkstradisjoner landet jeg i Tokyo.

Oppholdet forankret mitt ståsted som håndverker. Mitt idemessige grunnlag henter jeg delvis fra Arts & Craft bevegelsen. De sto for en praksis der håndverkeren var planlegger, formgiver og produsent på en og samme tid. De mente at det var faggruppene selv som utviklet nye teknikker utviklet stilarter gjennom en kontinuerlig kollektiv prosess. I løpet av den industrielle revolusjon ble dette endret kraftig. Faggrupper forsvant inn i fabrikkene, og design ble en profesjon. Mange fag var svekket. Design og fagkunnskap ble nå skilt.

I Japan skjedde mesteparten av handlagede produkter i kooperativer, og det var vanlig at mange familier delte jobb, bolig og fritid sammen. Kombinert med naturalhusholdning har slike kooperativer overlevd frem til i dag. Felles for mange eldre håndverksfag i Japan er at de har vært, og fremdeles er naivistiske. Materialet til bruksgjenstander hentes fra naturen rundt, og i utpreget grad er motiver, farger og former hentet fra naturen. En Japansk have, eller et Bonsai tre er akkurat en naivistisk gjenskaping av naturen. Gjenskapingen er mer idyllisk, harmonisk og balansert enn det naturen i virkeligheten er.

 

 

Oppholdet i Japan var fantastisk spennende. De handverkere jeg var hos hadde et helt annet tenkesett enn fagmiljøer i Norge. Man vektla veldig sterkt å få frem ulike uttrykk i materialet man skulle arbeid med. Design var ikke noe man tok lett på, og mye tid kunne brukes før man tok fatt på selve produksjonen. Man produserte kun et møbel av gangen, og en person sto for design, planlegging, produksjon og levering.

Jeg så at man designet ut fra hva man hadde av materialer tilgjengelig. Et heltre skrivebord som var planlagt  kvadratisk, kunne endre form til buet hvis årringene i topplaten var buet. Materialer til skapdører, ben, håndtak og skuffer ble nøye valgt ut fra hensyn til styrke, mønster og farge. Alt skulle passes inn for å skape samhørighet og balanse i møbelet. Man gjør også dette i Norge, men forståelsen for hva dette innebærer lå langt dypere i Japan.

Tilbake fra Japan kokte jeg av pågangsmot og iver. Jeg startet mitt eget verksted i 1998 i en gammel stall på Grunerløkka i Oslo, for så å flytte flere ganger senere. Jeg har vært heldig, og fra oppstarten hatt mange faglige utfordringer og nok å gjøre.

Etter at jeg var i Japan har jeg forandret min arbeidsmetode. Jeg vektlegger sterkt det funksjonelle. Jeg tilstreber at materialet skal eksponeres maksimalt, men at de ytre rammer for møbel er enkle. Øker jeg fokus på det ytre designet følger jeg mykere trekk fra naturen, såkalte organiske former. En benk jeg laget i Seljetre til jul 2009 kommer dette klart frem.

De ytre linjene når en formgir minimalistiske produkter er som oftest lette å trekke opp. De fremstår som naturlige forlengelser av allerede eksisterende interiør, eller skal speile allerede valgte materialer og former hos kunden.

Mange kunder har nok blitt overrasket over at jeg ser og vektlegger detaljer like så sterkt som hovedtrekkene. Dette er noe jeg ble introdusert for i Japan, og som jeg har ført videre. Jeg legger opp til at jeg alltid skal kunne korrigere produkter sitt utseende, basert på hva jeg ser og føler er riktig underveis. Mange kunder har blitt ringt opp for å avklare detaljer som de ikke ser på som vesentlige, men som i ettertid har vist seg å skape den spenning som ellers manglet. Minimalisme trenger ikke være androgynt og kjedelig, detaljer hindrer dette.

De første årene arbeidet etter at jeg startet eget verksted arbeidet jeg mest ovenfor private kunder. Alle

mulige og umulige oppdrag ble utført for alle rom et hus eller hytte kan ha. Sa aldri nei til et oppdrag og utviklet over få år en erfaring som favner bredt.

Jeg utviklet bedriften til å ha fullsortiment tilbud av møbler og innredninger. I dag leverer jeg alle typer arbeider med heltre, finerte arbeider, laminater, komposittprodukter, glassarbeider, dører, båtinnredninger, stoler og benker og  sprøytelakkering med klarlakk og fargelakk. Jeg behersker formgivning, teknisk tegning og prosjektledelse.

Etter at jeg flyttet fra Oslo i 2004 har jeg tatt oppdrag også mot næringslivet. Har laget showroom, kaffebarer, frisørsalonger, delikatesseforretninger og kontorinnredninger. Mine siste bedrift oppdrag i 2009 var tegning og produksjon av en bankinnredning og en kino-innredning. I år, 2010, har jeg levert en kaffebar på Oslo Bussterminal.

Når jeg konstruerer, og designer er jeg opptatt av at brukeren skal ha full treff for både utseende og funksjonalitet. Det som lages må fungere godt, se godt ut og ha lang varighet.

Jeg har løpende samarbeid med arkitekter, interiørarkitekter og industridesignere, og deltar i anbudskonkurranser på større oppdrag. Jeg tilstreber å gi faste priser på alle oppdrag, det gjør det mer oversiktlig for alle parter. Jeg har også levert større volum av produkter fra eget verksted, herunder flere hundre garderobeskap og salgsbord.

De siste årene har jeg selv tegnet og formgitt nesten alt av leverte produkter til privatkunder. Noen ganger også til næringsliv. Flere ganger har jeg tegnet og levert all innredning til privatboliger, for alle rom, fra kjeller til loft. Jeg bruker profesjonelt utstyr til tegning, og kommuniserer gjerne over internett. Store deler av produksjonen min skjer gjennom programmering av en robot, eller riktigere benevnt en CNC styrt datafres.

Effektiviseringene jeg har gjort siden oppstart i 1989 har frigjort tid som jeg kan bruke til å planlegge bedre hvert produkt sammen med deg som kunde. Jeg tilstreber at hvert produkt skal ha høy funksjonalitet, god kvalitet og et utseende som sklir inn i sine omgivelser. Mine erfaringer fra Japan, og arbeidsmetoder brukes aktivt til å gi produktet en egenart.

Skulle du ha en innredning eller et møbel du går og tenker på, kontakt meg gjerne for en samtale

Ulf K.