Project Description

Design og produktutvikling 

   • Sammen med deg utvikler vi løsninger som dekker dine behov for møbel og innredninger

   • Samarbeider med designere, arkitekter og grundere fra ide til ferdig produkt 

   • Skaper enklere kunde og vareflyt som igjen effektiviserer arbeidsprosesser 

   • Eksperter i å finne tekniske løsninger og beslag som gir optimal bruk av et produkt

   • Tilbyr oppmåling og tegning av produkter digitalt i private boliger for sluttbruker