Project Description

Håndtverk og produksjon

   • På verkstedet lages håntverksprodukter både manuelt og på gamlemåten ved bruk av CNC maskin

   • Faglig dyktighet og effektiv produksjon gjør at vi kan konkurrere på pris

   • Produksjonsmåte kan enkelt tilrettelegges for økt volum, samme kvalitet, lavere pris

   • Alle oppdrag gjennomgår prosesser som sikrer at de beste løsninger velges 

   • Presisjon, nøyaktighet og høye krav i alle ledd skaper produkter med livslang varighet