Project Description

Trapper og bygningsdetaljer

   • Tegner og produserer drømmetrappen, den som ingen andre hadde tro på kunne lages 

   • Ved bruk av programmet Staricon utvikles trapper med 3D visualisering

   • Produserer trapper i alle treslag, med integrert lys, og detaljer i glass og stål 

   • Tegner og produserer smarte garderober under trapp

   • Produserer bygningsdetaljer som håndløpere og kopier av gammelt listverk